اطلاع رسانی مقوله ارزشمندی است که میتواند با رشد آگاهی کاربران باعث پیشرفت در کلیه امور شود . امروزه با ورود هوش مصنوعی به اغلب موارد و با توجه به اینکه این مورد از آن دسته مواردی است که میتواند برای جامعه بسیار مفید باشد درصورتی که مسئولانه با آن روبرو شویم و در غیر آن صورت میتواند بسیار مخربتر از هرچه که فکرش را کنیم به جامعه و خصوصا”نوجوانان لطمات سهمگین و جبران ناپذیری وارد نماید و رفع مشکلات پیش آمده را بسیار سخت و دشوار و یا حتی در بسیاری از موارد بعضا” غیرممکن سازد .

 تلفن همراه ( موبایل ) امروزه تاحد قابل ملاحظه و زیادی در کلیه امور و کارها ورود پیدا کرده و میتواند در تسهیل امور به انسان خدمت نماید و صد البته محاسن و معایبی دارد که میتوان با بهره گیری از تجارب کسب شده بیشتر به جنبه های مثبت و مفید آن پرداخته و زیان ها و خسارات آن را به حد اقل ممکن رساند . در پایان ذکر این نکته ضروریست که این وسیله ساده که امروز هم در دست کودکان خردسال و هم در دست سالخوردگان و در یک کلام دست عموم مردم قرار دارد وسیله با اهمیتیست که میبایست از مزیت های فراوان آن بهره برد

به زودی هرچه در سایت هست را میتوانید در کادر جستجو کرده و با سرعت آنرا بیابید

با درود ذکر این نکته ضروریست که هدف از اطلاع رسانی عمومی در خصوص روابط اجتماعی و تعامل ما آدمها با یکدیگر در زمینه های گوناگون ( خصوصا کسب وکار) با توجه به اینکه در سالهای اخیر این تعامل دچار نابسامانی بی دلیل شده که اکر اکنون با توجه به تجربیاتی که به دست آمده و نظر اساتید صاحب نظر و افراد دلسوز ترمیم نشود شاید در آینده بسیار سخت و یا حتی غیر ممکن شود .

قصد داریم سایت را با هدف اطلاع رسانی در زمینه های عمومی و مورد نیاز طراحی و به کاربران عرضه نماییم . اطلاع رسانی موثق و قابل قبول و مورد پذیرش امروزه ضرورت و حلقه مفقوده میباشد که در جوامع پیشرفته با توجه به گستردگی و تنوع سلیقه های گوناگون شکل متناسب خود با تنوع را یافته است و پیشرفتهای چشمگیری در زمینه های علمی صورت گرفته که تا حد امکان امیدواریم بتوانیم به اطلاع برسانیم  همچنین سعی مکنیم تاجنبه های هنری را نیز مراعات کنیم

موبایل تنها یک

تلفن همراه نیست

گوشی تلفن همراه ( موبایل ) امروزه تاحد قابل ملاحظه و زیادی در کلیه امور و کارها ورود پیدا کرده و میتواند در تسهیل امور به انسان خدمت نماید و صد البته محاسن و معایبی دارد که میتوان با بهره گیری از تجارب کسب شده بیشتر به جنبه های مثبت و مفید آن پرداخته و زیان ها و خسارات آن را به حد اقل ممکن رساند . در پایان ذکر این نکته ضروریست که این وسیله ساده که امروز هم در دست کودکان خردسال و هم در دست سالخوردگان و در یک کلام دست عموم مردم قرار دارد وسیله با اهمیتیست که میبایست از مزیت های فراوان آن بهره برد