تلفن همراه ( موبایل ) امروزه تاحد قابل ملاحظه و زیادی در کلیه امور و کارها ورود پیدا کرده و میتواند در تسهیل امور به انسان خدمت نماید و صد البته محاسن و معایبی دارد که میتوان با بهره گیری از تجارب کسب شده بیشتر به جنبه های مثبت و مفید آن پرداخته و زیان ها و خسارات آن را به حد اقل ممکن رساند . در پایان ذکر این نکته ضروریست که این وسیله ساده که امروز هم در دست کودکان خردسال و هم در دست سالخوردگان و در یک کلام دست عموم مردم قرار دارد وسیله با اهمیتیست که میبایست از مزیت های فراوان آن بهره برد

به زودی هرچه در سایت هست را میتوانید در این قسمت جستجو کنید

با درود ذکر این نکته ضروریست که هدف از اطلاع رسانی عمومی در خصوص روابط اجتماعی و تعامل ما آدمها با یکدیگر ( در زمینه های گوناگون و خصوصا کسب وکار) با توجه به اینکه در سالهای اخیر این تعامل دچار خدشه بی دلیل شده که اکراکنون با توجه به نظر اساتید و افراد دلسوز ترمیم نشود شاید در آینده غیر ممکن شود .

قصد داریم سایت را با هدف اطلاع رسانی در زمینه های عمومی و مورد نیاز طراحی و به کاربران عرضه نماییم . اطلاع رسانی قابل قبول و مورد پذیرش  امروزه ضرورت و حلقه مفقوده میباشد که در جوامع با توجه به گستردگی و تنوع سلیقه های گوناگون اطاع رسانی نیز متناسب با این تنوع شکل گرفته است . پیشرفتهای چشمگیری در زمینه های علمی صورت گرفته که تا حد امکان اطلاع رسانی میشود همچنین سعی مکنیم تاجنبه های هنری را نیز مراعات کنیم

موبایل تنها یک

تلفن همراه نیست

گوشی تلفن همراه ( موبایل ) امروزه تاحد قابل ملاحظه و زیادی در کلیه امور و کارها ورود پیدا کرده و میتواند در تسهیل امور به انسان خدمت نماید و صد البته محاسن و معایبی دارد که میتوان با بهره گیری از تجارب کسب شده بیشتر به جنبه های مثبت و مفید آن پرداخته و زیان ها و خسارات آن را به حد اقل ممکن رساند . در پایان ذکر این نکته ضروریست که این وسیله ساده که امروز هم در دست کودکان خردسال و هم در دست سالخوردگان و در یک کلام دست عموم مردم قرار دارد وسیله با اهمیتیست که میبایست از مزیت های فراوان آن بهره برد