وبلاگ

اطلاع رسانی امروزه مقوله ای قابل تامل وتوجه است که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به افکار درست و یا غلط افراد هر جامعه ای میتواند داشته باشد بنابراین هرگونه دستکاری – تحریف ویا دگرگونی در اطلاع رسانی به هر شکلی می تواند منجر به تغییر در نتیجه باشد . اگر برنامه ریزیها متاسب […]